Læge
  • Cand. med. fra Københavns Universitet
  • Bred klinisk erfaring
  • Tilladelse til selvstændigt virke (B-aut.)

Forsker
  • Post doc ved Københavns Universitet
  • PhD i sundhedsvidenskab
  • Gæsteforsker på Harvard University
Healer
  • Reiki Mester
  • +1000 timers uddannelse og træning
  • Ejer/behandler hos "Det Indre Kompas"

En ny forståelse af sundhed

Vi har historisk set inden for sundhedsforskning, primært været optaget af hvad der øger risiko for død og sygdom. Vi har efter min mening været alt for optagede af hvordan vi kan få så “lange” liv som muligt. Jeg mener, at vi i stedet skal bruge vores kræfter og ressourcer på at finde ud af hvordan vi kan få så gode liv som muligt – og en god død, når tid er.

Jeg arbejder for at fremme det bedste potentiale og det gode liv, samt at lindre lidelse i bredeste forstand.

Jeg er optaget af hvilke faktorer der bidrager til, at mennesker kan opnå deres fulde potentialer, og leve liv hvori de trives på alle fronter: er tilfredse, har gode helbred, lever i meningsfuldhed, udviser karakter og dyd og har gode sociale relationer. Sundhed er mere end bare en fysisk krop, der virker. Også det mentale, det sociale, og det åndelige er vigtigt, for at vi kan trives og blomstre.

Jeg optræder ofte i medier, podcasts osv. hvor jeg fortæller om min forskning og gerning. Du kan finde relevante henvisninger på siden om min forskning.

Tak for dit besøg på min hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte mig!

 

– Tobias Anker Stripp

Om mig

Jeg har en unik baggrund som uddannet læge (cand.med.), forsker (PhD) og healer (Reiki Mester).

 

 

Min faglige kombination giver en særlig redskabskasse, der gør det muligt for mig at bygge bro imellem forståelser og verdener.

 

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet og har autorisation til at praktisere medicin (B-autorisation). Jeg har gennemført min Kliniske Basisuddannelse og Introduktionsstilling i Almen Medicin i Region Hovedstaden.

Erfaringsmæssigt har jeg arbejdet som læge både på medicinske og kirurgiske afdelinger, såvel som i almen praksis. Jeg har også erfaring som læge fra psykiatrien og fra sexologisk klinik. Disse kliniske erfaringer er en del af min redskabskasse.

Jeg er stolt over at være læge, og glæder mig over den hippokratiske ed som tilsiger at vores stand skal drage samvittighedsfuld omsorg for alle der har behov, uden at gøre forskel på folk. Det er et smukt ideal og en vigtig historie at være en del af.

Jeg ser på sundhed og helbred fra en holistisk vinkel og tror på at både de fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter af livet er vigtige for at opnå det bedste helbred.

 

Jeg er ansat som forsker (post doc) ved Center for  Videnskab og Tro på Københavns Universitet.

Jeg opnåede min PhD-grad i sundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet med afhandlingen “Spiritual Needs in Denmark” (2024, Syddansk Universitetesforlag).

Jeg er gæsteforsker på the Human Flourishing Program ved Harvard University, Cambridge, MA, USA samt Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

Min forskning har hidtils omhandlet eksistentiel og åndelig omsorg samt hvordan tro, mening, og værdier hænger sammen med helbredet. I 2022 var jeg på et halvt års udvekslingsophold på Harvard University, USA, hvor jeg arbejdede med internationale topforskere indenfor mit felt.

Jeg interesserer mig også for, og forsker i, nærdødsoplevelser – oplevelser som personer der har været tæt på at dø beretter.

 

 

Jeg er certificeret Reiki Mester (reiki healing). I perioden 2018-2022 uddannede jeg mig først som Reiki-healer og clairvoyant rådgiver, og siden som Reiki-mester. Det er en uddannelsesvej der for mit har involveret +1000 timer med undervisning, supervision, egenterapi, og træning.

Jeg har haft talrige klienter i terapeutiske forløb i min egen virksomhed og afholdt kurser i Reiki.

Reiki-healing er en komplementær/alternativ behandlingsform baseret på håndspålæggelse og energiarbejde. Helt centralt i en behandling er også samtalen, hvor jeg stiller skarpt på de temaer og problematikker der står i vejen for, at du kan udfolde dit fulde potentiale.

Jeg ved at det jeg gør kan skabe utrolig forandring, fordi jeg har prøvet det på mig selv – og set det virke for andre.

www.detindrekompas.dk

 

Følg mig her

Kontakt

+45 22 42 25 80
tastripp@proton.me (privat)
Foto kredits: Søren Lagoni
Akvarel kredits: Tobias Anker Stripp